AKILLI KOÇ YAZILIMI VE PLANLAMA DEFTERİ İLE KENDİ KOÇLUK SİSTEMİNİZİ KURUN!

AKILLI KOÇ YAZILIMI VE PLANLAMA DEFTERİ İLE KENDİ KOÇLUK SİSTEMİNİZİ KURUN!

AkıllıKoç demek; bir bireyi, öğrenciyi var olan tüm unsurları kapsayacak şekilde bir koçluğu öngörmektedir. Öğrencimizin her an yanında olarak onun önündeki sıkıntıları kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak, akademik başarısını artıracak çalışmalar yapmak, onunla aynı yolda aynı düşüncelerle yürümek, beraber hareket etmek, beraber zaman geçirmektir.
 Öğrenciyi özelde bir birey olarak alıp her şeyi ona uygun hale getirmektir. Öğrenciye aşağıdaki kazanımları sağlamaktır. Sınavlara hazırlansın ya da hazırlanmasın öğrenen, ders alan her kişinin kendi koçluğunu kendisinin yapmasıdır. Her öğrenci farklıdır. DNA’sı, yaşayış biçimi, çevresi, ailesi, öğrenme stilleri, psikolojisi…. Bu farklılıklar gözetilerek öğrenciye uygun bir eğitim sistemi çıkarmak, planlamalar yapmasına olanak sağlamak, kendisini AkıllıKoç Yazılımı ve/veya AkıllıKoç Planlama Defteri ile takip etmek ve istediği hedefe ulaştırmaktır. Öğrenci kendi eğitsel-akademik başarısını takip edebilecek ve mesleki-kariyer gelişimi izleyebilecek ve bunu doğru tercihlerle sonuçlandırabilecektir. 
AkıllıKoç sistemi, ders takibinizi yıllar, aylar ve haftalar için gözlemleyebileceğiniz, buradan hareketle gelecek haftaki çalışmaları daha doğru planlayabileceğiniz, ders takiplerinizi, branş ve tam denemelerinizi analizleyebileceğiniz, kendinize özel bireysel deneme çözme stratejilerin çıkarabileceği bir yazılım ve planlama defteri. 
AkıllıKoç Yazılımı ve Planlama Defteri yenilikçi yaklaşımlarla kendinizi daha iyi tanıyıp geliştirebileceğiniz, sizi yalnız bırakmayan, bu zorlu sınavlarda sizi motivasyon videoları ile rahatlatan formatta hazırlandı. Sizlerin ihtiyaçlarını tespit edip bu ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilmeniz için geliştirildi. AkıllıKoç Yazılımı ve Planlama Defteri size şu kazanımları sağlamaktır; 

1. Öğrenmeyi öğrenme 
2. Planlama ve düzenleme becerilerini geliştirme 
3. Kendini tanıma ve uygun yöntemi belirleme 
4. Öğren Kalsın öğretim modeli ile bilgilerin kalıcılığının sağlanması 
5. Ders çalışma teknikleri 
6. Soru çözme teknikleri 
7. Kaynak kitap kullanımları 
8. Haftalık ders çalışma programları 
9. Konu analizlemeleri 
10. Deneme analizlemeleri 
11. Grafik raporlamalar 
12. Yanlış gidilen çalışmalarda uyarılar 
13. Yazılım tanıtım videoları 
14. Haftalık plan anlatımları 
15. Eğitim ile ilgili video içerikleri 
16. Motivasyon videoları 
17. Mesleklerle ile ilgili videolar 
18. Öğrenci görüş videoları 
19. Yazılımla ve eğitim ekosistemi ile ilgili sorular ve cevaplar 
20. Mesleki-Kariyer gelişim 
21. Tercih yapma süreçleri 
22. Stres, Kaygı ve problem çözümleri 
23. Size ait bir yol haritası çizmek